Espai per al cos i la ment
Berenger III, 72 - 08100 Mollet del Valles - 93 570 89 19
CA | ES
Serveis

Oferim una gran varietat de serveis:

Quiromassatge
Massatge amb les mans sense fer servir cap altre instrument

Fisioterąpia
Busquem treballar de forma integral, tractant i educant al cos.

Feng Shui
És una tčcnica per millorar la qualitat de vida i de l'entorn.

Massatge Metamņrfic
Mobilització de l'energia vital per desbloquejar.

Terąpia Gestalt
Aquesta terąpia anteposa l'espontaneļtat al control; la vivčncia a l'evitació del molest i dolorós; el sentir a la racionalització; la comprensió global dels processos a la dicotomia dels aparents oposats ...

Terąpia de Polaritat
"La Terąpia de Polaritat una trobada amb la vida", Dr. Stone

Kinesiologia i Biomagnetisme Mčdic
És una terąpia que estudia el moviment.

Moxibustió
El mčtode de moxibustió és essencial i bąsic en la medicina tradicional xinesa, que té milers d'anys d'experičncia en la prąctica clķnica amb el qual és un mčtode calent i tebi que estimula els punts i canals, escalfant el cos en estimular l'energia fins curar i prevenir malalties per tractar sķndromes de deficičncia, fred i estancament dels canals, té bon efecte.
( i )
Des d'aquķ pots
( demanar cita )
prčvia. O truca'ns al
93 570 89 19